KELTI V SLOVENIJI * (op)

POJEM KELTI IN LATENSKA KULTURA:

S pojmom Kelti označujemo Latensko kulturo imenovano po najdišču la Tene v Švici. Kronološko sledi prejšnji Hallštatski, ki jo označujemo tudi kot kultura starejše železne dobe, * medtem ko latensko imenujemo tudi kultura mlajše železne dobe.

KELTI NA SLOVENSKEM:

S pojmom označujemo LATENSKO kulturo zadnjih treh stoletij pred našim štetjem: avtorji navajajo različne časovne začetke le-te, nekje okrog leta 270 pr. n. št. - po vrnitvi Keltskih plemen iz bitke pri Delfih oziroma pred prihodom Rimljanov v naše kraje in z mirno priključitvijo Noriškega kraljestva Rimskemu imperiju leta 15 pr. n. št. Raziskovalca Stane Gabrovec in Mitja Guštin sta to kulturo razdelila na štiri ožje kulturne skupine:

1. MOKRONOŠKA

2. VINIŠKA

3. NOTRANJSKO-KRAŠKA in

4. IDRIJSKA

RELATIVNA KRONOLOGIJA LATENSKE KULTURE V SLOVENIJI: *

Leta 1977 je takratni kustos v Posavskem muzeju v Brežicah Mitja Guštin na simpoziju "KELTI V VZHODNOALPSKEM PROSTORU" predstavil RELATIVNO KRONOLOGIJO LATENSKE KULTURE V SLOVENIJI. Zaporedne faze je najprej označil z besedo Mokronog in z arabskimi številkami od 1 do 6 (npr. Mokronog 1);  vendar je bila ta razvrstitev  zaradi značilnosti nekaterih najdb potrebna nekaterih sprememb in je pozneje leta 1984 razvrstitev spremenil v sedanjo, ki jo podajam spodaj.

Kulturnokronološke stopnje latenske kulture (okr. Lt) v Sloveniji in njihove pripadajoče stopnje v srednjeevropskem prostoru:

Mokronog I: Lt B2

Mokronog IIa: Lt C1

Mokronog IIb: Lt C2

Mokronog IIIa: Lt D1

Mokronog IIIb: Lt D2

Pri našem ponazarjanju so nam te kronološke stopnje poleg prostorske pojavnosti  OSNOVA za izdelavo naših rekonstrukcij Keltskih noš in ostalih pripadajočih predmetov.

-------------------------------------------

op:

* več o kulturi starejše železne dobe na Slovenskem tukaj v članku S. Gabrovca na povezavah

** povezal sem članek avtorja dr. Dragana Božiča za vir mojega povzemanja

*** Zaenkrat podajam samo osnovne pojme in probleme Latenske Kulture v Sloveniji brez podrobnejših predstavitev se pravi tiste, ki označujejo njeno prostorsko-časovno umeščenost v naš današnji slovenski prostor. Te značilnosti so nam (in tudi meni) OSNOVA ZA IZDELAVO NAŠIH REKONSTRUKCIJ v pomenu realizacije znotraj dejavnosti living history na osnovi PREVERLJIVIH MATERIALNIH VIROV.

 

 

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

História projektu

KELTI