Living history

LIVING HISTORY  (glej tudi spodaj nemško verzijo pod "PONAZARJANJEM LE-TEH" )  ali po slovensko ŽIVA ZGODOVINA  označuje dejavnost ponazarjanja preteklosti na osnovi rekonstruiranja materialne kulture vključno z nošo ljudi v nekem preteklem obdobju. Tako nastajajo "žive slike" iz nekega preteklega obdobja. Z mojimi prijatelji iz tujine se pri našem ponazarjanju  poskušamo opirati v največji meri in izhajati iz izključno dostopnih in preverljivih virov.

Vodilo nam je čim bolj uspešna povezava med:

VIRI (najdbe in vsi drugi preverljivi viri) -----

ZNANSTVENO STROKOVNO VEDENJE o le-teh * (vsi dostopni strokovni viri o teh najdbah)  ----------

REKONSTRUKCIJO le-teh (v največji možni meri na avtentičen način in na osnovi vseh pravkar omenjenih spoznanj) --------  

PONAZARJANJEM = UPRIZARJANJEM le-teh ("Darstellung" in mi se imenujemo za (edn.): "Darsteller;" se pravi prezentacija na ustreznem nivoju in načinu).

 

Kljub temu pa za ves naš pristop prav zaradi tega, da bi bile povezave med temi dejavniki čim bolj transparentne, tesne in bi končni cilj: 

ponazarjanje (uprizarjanje)  avtentičnih "živih slik" iz preteklosti  dosegli v najboljši meri,  obstaja še bolj dodelana določena "metodologija" oziroma nasploh osnovni pristop, ki upošteva določena pravila-pristope ki so nam podlaga za naše delo. 

Mi smo jih s prijatelji (iz tujine) sistematično izoblikovali na našem zgodovinskem  forumu rekonstrukcionistov Forum Gallicum, kjer sem član od meseca maja 2008, predstavil pa sem jih tudi v mojem intervjuju o Živi zgodovini, ki je izšel oktobra 2011 na Hrvaškem v časopisu za družbena in kulturna vprašanja ZAREZ in je na Hrvaškem vključen v seznam njihovih znanstvenih virov.

Vedno  se o naših rezultatih na naših forumih tudi posvetujemo in naredimo evalvacijo  - dodamo kritični pogled glede na pozicijski pristop v danih situacijah (upoštevamo določeno sociologijo našega hobija). 

Na povezavah in v  galeriji mojih aktivnosti  lahko najdete več vtisov o tem, kako potekajo naše aktivnosti in projekti v tujini.

Moji prijatelji bi si skupaj z mano želeli dobiti tudi pri nas več možnosti za našo predstavitev ter predstavitev keltske materialne kuture, predvsem pa v srednjeevropskem prostoru pogrešamo več podobnomislečih ljudi iz Slovenije. Naša želja se v zadnjem času počasi uresničuje in ob prihodnjih dogodkih v tej smeri bom stvari sproti tudi tukaj aktualiziral.

 

opomba:

______________

* primer literature s strani Simona K. Hassia Celtica